Política de privadesa

 

PRIVACITAT

 

1. UPFshop té una preocupació especial per la seguretat i la confidencialitat de les dades aportades pels seus clients.

 

2. En el moment que un client es registra al servidor segur d’UPFshop o fa una comanda, les seves dades personals i les relatives a la forma de pagament s’incorporen a la base de dades d’UPFshop, que únicament s’utilitzen per tramitar la comanda.

 

3. UPFshop assegura la confidencialitat de les dades aportades pels clients i garanteix que en cap cas no seran cedides a altres empreses.

 

 

 

LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES: LOPD

 

1. En compliment del que estableixen la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i el Reial Decret que aprova el reglament de desenvolupament d’aquesta llei, les dades personals dels usuaris recollides per mitjà d’aquest formulari es tractaran i s'incorporaran al fitxer titularitat d’EMEDE denominat UPFshop, que seran gestionats per EMEDE, S.L. (B58624180) per desenvolupar correctament el servei. Així mateix, us informem que podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos a info@emede.com .

 

2. Per això, una de les principals preocupacions dels usuaris d’Internet és la seguretat de les dades a la xarxa. S’entén per transacció de comerç electrònic el procés d’establiment  d'un acord comercial que inclou el contacte entre dues parts: client i empresa. 

 

3. Els aspectes que ha de reunir tota transacció comercial són:

 

–L'autenticació, que garanteix la personalitat jurídica o física amb què ens comuniquem.

 

–La integritat, és a dir, el fet que el contingut de la comunicació entre dues parts no pugui ser modificat. 

 

–La confidencialitat, que consisteix a garantir que cap persona no autoritzada pugui conèixer el contingut de les comunicacions originades per la transacció.

 

 

 

PROCÉS DE COMPRA A UPFSHOP

 

A continuació es descriuen els processos que intervenen en la compra a través del servidor d’UPFshop: 

 

1. Registre de clients

 

El client es registra emplenant un formulari amb les seves dades personals i donant-se d'alta en el sistema amb un nom d'usuari i una clau determinada per ell mateix. Aquest procés implica la tramesa de les dades, que es duu a terme de manera segura mitjançant un sistema avançat de seguretat SSL (Secure Socket Layer). 

 

La majoria de navegadors accepten l’SSL, però davant de qualsevol dubte adreceu-vos al vostre proveïdor d'accés a Internet. 

 

En fer una transacció que impliqui intercanvi d'informació confidencial, s'accedeix automàticament a la zona segura del servidor i s’indica aquesta circumstància mitjançant la visualització d'una URL del tipus https://www.shop.upf.edu/ al navegador amb una icona en forma de cadenat tancat. 

 


2. Cistell

 

El client navega per UPFshop i incorpora al seu cistell els articles que vol comprar.

 

Les cookies són petits fragments d'informació que UPFshop necessita per conèixer els interessos dels seus clients i que no contenen cap tipus d'informació personal.

 

La majoria dels navegadors accepten automàticament les cookies, però també és possible configurar-los perquè no les acceptin. En aquest cas es podrà navegar per UPFshop, però potser no es tindrà  accés a algunes funcions que la plataforma ofereix. 

 


3. Tramitació de la comanda

 

Una vegada finalitzat el procés de selecció d'articles, es passa a l'apartat de confirmació de la comanda, en el qual se sol·licita al client que s'identifiqui, si ja s’ha registrat anteriorment, o en cas contrari se li demana que es registri.

 

Quan el client està registrat, les seves dades personals estan allotjades al servidor segur d’UPFshop gestionades per EMEDE i no viatgen per la xarxa.

 

Aquesta fase es duu a terme de manera totalment segura, pel fet d’estar integrada dins del servidor segur d’UPFshop gestionat per EMEDE.

 

 

 

RECOMANACIONS I PRECAUCIONS

 

Aquestes són algunes de les precaucions que s’aconsellen als clients d’UPFshop:

 

1. No facilitar a ningú el nom d'usuari ni la contrasenya.

 

2. No apuntar aquesta informació a llocs a què es pugui accedir fàcilment: ordinador, agenda...

 

3. Utilitzar sempre el sistema de seguretat SSL proporcionat per UPFshop.

 

4. Desconnectar sempre la sessió del navegador després d'haver accedit a una zona de seguretat o d'haver introduït al sistema un nom d'usuari o contrasenya.

 

 

 

DADES DEL CLIENT

 

Registre, modificació, política de seguretat i confidencialitat 

 

1. Per fer les compres a UPFshop o per accedir a determinats serveis, cal registrar les dades personals i triar una contrasenya, que permetrà entrar a totes les zones que requereixen una identificació prèvia. 

 

2. Això evitarà que, en endavant, s’hagi de tornar a emplenar aquestes dades. 

 

3. En el moment en què algú es registri en el servidor segur d’UPFshop o es faci una comanda, les dades personals dels usuaris són incorporades a la base de dades d’UPFshop  i s’utilitzen únicament per tramitar la comanda.

 

4. En qualsevol moment es poden modificar les dades efectuals registre de client (canvi de domicili, telèfon...) o sol·licitant el recordatori de la contrasenya. 

 

5. Conforme a la garantia de seguretat i confidencialitat d’UPFshop, UPFshop està especialment interessada a oferir als seus clients el nivell de seguretat més alt i a protegir la confidencialitat de les seves dades. 

 

6. Per això, les transaccions comercials es fan en un entorn de servidor segur sota un protocol SSL (Secure Socket Layer) i totes les comunicacions es transmeten encriptades amb un xifratge de 128 bits, que assegura el nivell més elevat de protecció a les comunicacions.

 

7. Si en algun moment es produeixen problemes per accedir a alguna part de la web d’UPFshop, pot ser a causa del model o versió del navegador o de la manera com estan configurades les opcions. 

 

En compliment del que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, els clients d’UPFshop poden exercir tothora els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, a través del formulari d’ “Informació de contacte”.